bizūnas


bizūnas
bizū̃nas (brus. бiзyн, l. bizun) sm. (2), bizū́nas (1) Grg, Vvr 1. K, J trumpu kotu rimbas, supintas iš dirželių arba virvelių, stirnakojis: Paėmęs bizū̃ną, aplupk arklį Vp. Plakė per nugaras su bizūnais M.Valanč. Su bizūnu anims baimės įdeviau Yl. Aš jus kaip pavėžysiu bizūnu, tai atsitrauksit nuo rogių Grl. 2. Dkk prk. palaidūnas, valkata: Buvo tik toks bizūnas, o dabar pati sutvarkė Grl. ^ Vaikšto kaip bizūnas, darbo nenusitverdamas Grž. Kaip bizū̃nas liko (nusigyveno) . 3. bot. miškinis pelėžirnis (Lathyrus silvester): Jei ne bizū̃nai, ir šiandien vaikelį nuomarius trauktų Jrb.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • bizūnas — bizū̃nas dkt. Supliẽkti, uždróžti, čáižyti bizūnù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • skaudus — skaudùs, ì adj. (4) K, Rtr, NdŽ, skaũdus, ì (4); SD176, H, R, N, I, M, L 1. skaudantis, skaudamas, skausmingas: Skaudi vieta, kur užgauta – ten prisitikti negal J. Skaudì žaizda, opa DŽ. Grindų neploviau – pirštas skaudùs Kdl. Ma[n] par… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bizūniokas — bizūniõkas sm. (2) nedidelis bizūnas: Paduok bizūniõką, aš jį palupsiu Dkk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bričius — brìčius sm. (2) bizūnas, rimbas: Tas neklauso. Tai jis paėmė gerą brìčių Prn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dykas — 1 dỹkas, à adj. (4) 1. tuščias, be nieko: Avižas išpyliau iš to maišo, dabar jis dỹkas Skr. Klojimas dỹkas, visus šiaudus sušėrėm Rm. Sėskitės ant suolo, mat visas dỹkas Kp. Visas laukas dỹkas, parvežėm paskutinį vežimą Pn. Maniau, šakutė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gingiras — giñgiras sm. bizūnas: Nėra tik man giñgiro Jnš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gyslinis — 1 gyslinis sm. rimbas, bizūnas: Mokytojas pliekdavo tam tikru gysliniu per dugną (užpakalį) rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • inžaginys — inžaginỹs sm. (34b) bizūnas: Kap aš paimsiu tau iñžaginį, tai visi norai išlėks Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššusti — iššùsti, iššuñta (ìššunta Zt), iššùto Rtr; L 1. intr. DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ, Brs, Pšš, Sdb, Ob, Ktk, Klt išsitroškinti, išvirti: Pusę dvylektos užkaisu šutynės, iššùs Krš. Kad gerai iššùtęs [kiaušinis], tai gardu, o kad skystas – ne Stk. Dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jautagyslis — jautãgyslis sm. (1) Šts bizūnas (padarytas iš jaučio gyslų) …   Dictionary of the Lithuanian Language